Tjenester

FORRETNINGSFØRSEL

Mange av våre kunder ønsker en totalleverandør av økonomitjenester. Vi leverer tjenester som dekker slike behov full ut.

REGNSKAP

Vi tilbyr alle tjenester innen regnskapsføring med moderne og tilpassede IT-systemer. 

ÅRSOPPGJØR

Vi utarbeider og sender inn skattemelding og årsregnskap inkludert noter og årsberetning. Vi bistår også revisor ved revisjon av årsoppgjøret.

LØNNSADMINISTRASJON

Vi håndterer alt i forbindelse med lønnkjøring- fra kunden leverer lønnsgrunnlaget til selve utbetalingen av lønn.

KONSULENTBISTAND

  • Etablering av selskap, avvikling og konkurs
  • Fusjoner, fisjoner, oppkjøp
  • Regnskap-,skatte,-selskaps-, og avgiftsrett
  • Budsjetter og analyser
  • Styremøter og generalforsamling
  • Arv og generasjonsskifte
  • Generell rådgivning og samtalepartnerVi tilbyr også tjenester ute hos våre kunder