Kundeinnlogging skybaserte systemer

Viktige datoer og frister

Januar

05. Innsending av A-melding (desember)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (6.Termin)

31. Siste frist for levering av aksjonærregisteroppgave – elektronisk og på papir

Februar

01.  Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker

01.  Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000)

05.  Innsending av A-melding (januar)

10.  Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin)

15.  Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1.termin) 

Mars

05. Innsending av A-melding (februar)

10. Innlevering av mva-melding for årstermin og betaling av merverdiavgift

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (1.Termin)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1.termin) 

April

05. Innsending av A-melding (mars)

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

15. Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2.termin)

Mai

05. Innsending av A-melding (April)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (2.Termin)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (2.termin) 

31. Innlevering av skattemelding for næringsdrivende

31. Innlevering av skattemelding for selskaper

31. Betaling av tilleggsforskudd

Juni

05. Innsending av A-melding (mai)

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

30. Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning er 6 mnd etter regnskapsårets slutt. For de aller fleste blir da dette 30. juni. Husk innsending senest etter 1 mnd.

Juli

05. Innsending av A-melding (juni)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (3.Termin)

August

05. Innsending av A-melding (juli)

31. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

September

01. Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 

05. Innsending av A-melding (august)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3.termin)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (4.Termin)

Oktober

05. Innsending av A-melding (september) 

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

November

05. Innsending av A-melding (oktober)

15.Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (5.Termin)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4.termin)

Desember

01. Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

05. Innsending av A-melding (november) 

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)